Samarbeidet mellom kommunene og sykehuset

Videresender Dialogen med nyheter om samarbeidet mellom kommunene og sykehuset. 
Med vennlig hilsen

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

Fra: Odd Petter Nilsen
Sendt: 2. juni 2016 09:07
Til alle helsearbeidere i kommunehelsetjenesten og i Sykehuset Østfold
Vedlagt finner dere den seneste utgaven av informasjonsbrevet Dialogen. Det skal bidra til informasjon om samhandling i Østfold på tvers av kommuner/ sykehus.

Alle som jobber i helsetjenesten inviteres til å komme med innlegg og tips om samhandling til samhandlingsavdelingen på sykehuset, som har påtatt seg ansvaret for produksjon og utgivelse for administrativt samarbeidsutvalg.

Denne mailen skal distribueres elektronisk til alle ansatte i kommunehelsetjenesten via samhandlingskontaktene og til alle som jobber i sykehuset via seksjonslederne

God sommer!

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et.
Tunev.20, Sarpsborg

Mob 91 79 41 51
odd.petter.nilsen@so-hf.noodd.petter.nilsen@so-hf.no>

pdf icon Dialogen_1_2016.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022