Til alle fastleger og fastlegevikarer i Sarpsborg

Vedlagt er brosjyrer med informasjon om  Kompetansesenter rus og psykisk helse (Korph) og Rask psykisk helsehjelp (RPH).

Du må gjerne spre informasjonen og dele ut til pasientene dine.  

Med vennlig hilsen
Nina C Mikkelsen  
konst. enhetsleder helse/kommuneoverlege,  Sarpsborg kommune

pdf icon Brosjyre-Enhet-kompetansesenter-rus-og-psykisk-helse-2018-i-Sarpsborg-kommune.pdf
pdf icon Brosjyre-RPH-mai-2018.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022