Invitasjon til kurs

Fylkesmannen og Østfold legeforening inviterer alle allmennleger, med eller uten fastlegeavtale, til dagskurs om det nye regelverket som trer i kraft 1. juli 2016. 

Til fastleger og turnusleger i Østfold.
Videresender invitasjon til kurs for fastleger om de nye reglene for førerkort. Som dere ser er det tre alternative kursdager, så her burde det være en dag som passer for alle.

Med ønske om en god helg

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

 

Fylkesmannen og Østfold legeforening inviterer alle allmennleger, med eller uten fastlegeavtale, til dagskurs om det nye regelverket som trer i kraft 1. juli 2016.

Fastlegene vil få en enda mer sentral rolle i førerkortsakene. Det er derfor viktig at de har inngående kjennskap til regelverket og praktiseringen av det. Kurset varer i seks timer og holdes på tre ulike datoer. Ett kurs er om ettermiddagen.

Vedlagt følger en invitasjon, og her er lenker direkte til Fylkesmannens nettside for mer informasjon og påmelding til kurs:

Kurs 01.06.16
www.fylkesmannen.no/nb/Ostfold/Kurs-og-konferanse/Kurs-i-nye-helsekrav-til-forerkort-010616/

Kurs 06.06.16
www.fylkesmannen.no/nb/Ostfold/Kurs-og-konferanse/Kurs-i-nye-helsekrav-til-forerkort-0606161/

Kurs 14.06.16
www.fylkesmannen.no/nb/Ostfold/Kurs-og-konferanse/Kurs-i-nye-helsekrav-til-forerkort-14-juni-2016/

Vennlig hilsen

Svein Rønsen
assisterende fylkeslege
Helse- og sosialavdelingen
Fylkesmannen i Østfold

Telefon: 69 24 70 00
fmospostmottak@fylkesmannen.nofmospostmottak@fylkesmannen.no>
www.fylkesmannen.no/ostfold
[cid:image001.jpg@01D101AC.03487D20]

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.


pdf icon Invitasjon-til-kurs-om-nye-helsekrav-for-førerkort.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022