Invitasjon

Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Østfoldhelsa  arransjerer konferanse om overvekt blant barn og unge.

Videresender invitasjon til konferanse om barn og overvekt i Sarpsborg 9.mars 2016. Kurset er gratis og er søkt godkjent for 6 timer tellende valgfritt kurs.

Velkommen.
Mvh

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

Til fastlegen

9.mars arrangerer Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune og Østfoldhelsa konferanse om overvekt blant barn og unge.
Se vedlagte invitasjon.

Målgrupper for konferansen er helsesøstre, fastleger, ansatte på frisklivsentral / mestringssenter, ledere i kommunal helsetjeneste, folkehelsekoordinatorer og politikere.
Vi vet at temaet vårt er stort og uoversiktlig ute i kommunene, og formålet med konferansen er å formidle kunnskap om overvekt blant barn og unge, og noen ideer til hva vi kan gjøre.
Vi regner med at konferansen kan bli fort fulltegnet, det er plass til maks 120 deltakere i lokalet.

Deltakelse på konferansen er gratis.
Velkommen.

Med vennlig hilsen

Elsie Brenne
Folkehelserådgiver, ernæringsfysiolog
Østfold fylkeskommune, Samfunnsplanavdelingen, folkehelse
Tlf 91 11 36 13

pdf icon Konferanse-om-overvekt-blant-barn-og-unge-2016.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022