Kurs i palliasjon for fastleger og sykehjemsleger 13. oktober 2018

Videresender invitasjon til Østfoldkonferansen Palliasjon og Kreftomsorg.
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold og Sykehuset Østfold arrangerer nettverkssamling for ressurspersoner i palliasjon og kreftomsorg.
Sted : Quality Hotel Sarpsborg
Tid: 12. og 13. oktober 2018.   

Med vennlig hilsen
Karianne J. Bergman
Kommuneoverlege, Enhet Helse   Sarpsborg kommune   


Detaljert program med informasjon om påmelding kommer i slutten av april, men sett av datoen allerede nå.  

  • Fredag 12.10. målrettes mot ressurspersoner i palliasjon og kreftomsorg. Vi har forelesere på høyt nivå og hospice-filosofi er en rød tråd denne dagen. De som har lokale prosjekter inviteres også til å presentere muntlig eller med poster i parallellsesjoner.  
  • Lørdag 13.10. målrettes mot fastleger og sykehjemsleger. Vi har også denne dagen forelesere på høyt nivå og symptomlindring er en rød tråd for dagen.  

Har du spørsmål? Kontakt Håkon Johansen, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold Tlf 908 50 670 eller hakon.johansen@eidsberg.kommune.no   Fagdagen søkes godkjent med tellende timer for legers videre- og etterutdanning i allmennmedisin.  

Med vennlig hilsen  
Håkon Johansen, rådgiver Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Østfold   Tlf 908 50 670      

© Fastlegeportalen 2015 - 2022