Til kommuneoverlegene – for videresending til fastlegene

Fylkesmannen har nå berammet nye kurs og inviterer sammen med Østfold legeforening alle allmennleger, med eller uten fastlegeavtale, til kurs om det nye regelverket som trer i kraft 1. oktober 2016. De nye helsekravene skal være tilgjengelig på lovdata fra 1. juli. 

Kursene varer i seks timer og holdes fra kl. 14.00 til 20.00 på tre ulike datoer, se mer informasjon i vedlagte invitasjon.

Kursene er annonsert på vår nettside under kurs og konferanser. Påmeldingskjema må benyttes for hvert enkelt kurs.

Lenke til fylkesmannens kurs og konferanser:
www.fylkesmannen.no/Ostfold/Kurs-og-konferanse/?c=Helse+og+omsorg

Vennlig hilsen

Elin M. Berger
Førstekonsulent
Helse- og sosial avdelingen
Fylkesmannen i Østfold

Tlf. 69247018
www.fylkesmannen.no/ostfold

[https://www.fastlegeportalen.no/app/uploads/2016/06/image003.png]

pdf icon Ny-invitasjon-til-kurs-om-nye-helsekrav-for-førerkort.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022