Informasjon til alle leger

Til alle fastleger og leger som jobber med barn, flyktninger, innsatte, eldre og mennesker i krise dinutvei.no – ny veiviser ved vold og overgrep (også eldre) 

En ny nasjonal nettportal som gir informasjon og veiledning om vold i nære relasjoner og voldtekt er lansert 15.02.16. Dinutvei.no skal være en veiviser for utsatte, pårørende, utøvere og fagpersoner.

dinutvei.no/

Med vennlig hilsen
Nina C Mikkelsen
kommuneoverlege
Teamleder forebyggende og kurative tjenester,
Sarpsborg kommune
Tlf. 482 59 986

© Fastlegeportalen 2015 - 2022