Til kommuneoverlegene i Østfold

Iverksettelse av endringer i førerkortforskriften er utsatt Som dere kjenner til var det planlagt at helsekravene i førerkortforskriften, slik de fremgår av forskriftens vedlegg 1, skulle tre i kraft fra 1. januar 2016. Iverksettelsen er nå utsatt inntil videre. Det er fint om dere kan orientere fastlegene. Vennlig hilsen Svein Rønsen assisterende fylkeslege Helse- og sosialavdelingen Fylkesmannen i Østfold Telefon: 69 24 70 00 fmospostmottak@fylkesmannen.nofmospostmottak@fylkesmannen.no> www.fylkesmannen.no/ostfold

 Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.   Videresender informasjon fra Fylkesmannen. Mvh Grete Vidar Kommuneoverlege Spesialist i samfunnsmedisin Sarpsborg kommune Enhet helse Tlf: 47453380

© Fastlegeportalen 2015 - 2022