Til kommuneoverlegene i Østfold

Ikrafttredelsen av endringene i førerkortforskriften er utsatt – igjen. Ny dato er satt til 1. oktober i år. Helsedirektoratet har ikke gjort ferdig kursmateriellet ennå, og vi må derfor avlyse kursene jeg sendte dere informasjon om 28. april.  Vi regner med å sende ut nye invitasjoner i løpet av juni, med tanke på kurs i august og september.

Hilsen Svein

Svein Rønsen
assisterende fylkeslege
Helse- og sosialavdelingen
Fylkesmannen i Østfold

Telefon: 69 24 70 00
fmospostmottak@fylkesmannen.nofmospostmottak@fylkesmannen.no>
www.fylkesmannen.no/ostfold
[cid:image001.jpg@01D101AC.03487D20]

Vi gjør oppmerksom på at både inngående og utgående e-post blir vurdert for journalføring i Fylkesmannens saksbehandlingssystem.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022