Nye pasientrettigheter

Fra 1.november 2015 iverksettes en rekke endringer i flere helselover og forskrifter som gjør at pasientrettighetene styrkes på flere områder. Vurderingsfristen for henvisninger i spesialisthelsetjenesten kortes ned fra 30 til 10 virkedager.

 
Skillet mellom behovs- og rettighetspasienter opppheves , og alle pasienter med rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten får en bindende frist for når helsehjelpen senest skal starte.
Mer om disse endringene finner dere i det korte brevet fra Helsedirektoratet som dere finner vedlagt.

 
Med vennlig hilsen

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380


pdf icon Nye-pasientrettigheter.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022