Gravide med RhD-neg

Det etableres ny rutine (midlertidig) for rutinemessig tilbud om analyse av RhD-status hos foster der den gravide er RhD-negativ.

  • Den gravide skal fortsatt ta prøver til blodtyping i svangerskapets 8.-12. uke.
  • Ny blodprøve (12 ml EDTA blod) i svangerskapets uke 24 dersom den gravide er RhD-negativ og ikke allerede har antistoff mot RhD.

Kvinner som får profylakse, skal ikke ha utgifter til det spesifikke immunglobulinet som brukes i profylaksen. Kvinner som til nå har kjøpt det spesifikke immunglobulinet selv, kan sende krav m/ bilag for å få utgiften refundert av sin lokale fødeavdeling.
For utfyllende informasjon om tilbudet vises det til denne lenke: Svangerskapsundersøkelser-RhD-neg.PDF pdf icon

Grete Vidar
Spesialist i samfunnsmedisin
Kommuneoverlege Sarpsborg kommune
Enhet helse Tlf: 47453380

© Fastlegeportalen 2015 - 2022