Faglige anbefalinger og informasjon om finasiering

Her kommer oppdatert informasjon om helsetilbudet til flyktninger og asylsøkere, det omhandler faglige anbefalinger og informasjon om finansiering. Merk at dersom det gis helsehjelp før pasienten er tildelt d-nummer eller f-nummer kan DUF-nummer eventuelt fødselsdato anvendes i oppgjørskravet mot HELFO.

www.sarpsborg.compdf icon 15-05968-4-2015.11.16-Oppdatert-informasjon-fra-HDIR-og-FHI-bokmål.docx-1854340_1_1.PDF

Mvh

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

 

 

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022