Jordmødre i Sarpsborg kommune.

  • Sentrum familiesenter: Gunnel Brunback og Rakel Herlitz (Maria Bendheim – vikar)
  • Skjeberg familiesenter: Rakel Herlitz og Charlott Calden -Myhre
  • Hannestad Familiesenter: Turid Sharmann og Rakel Herlitz


Det er den som står ført opp først under hvert senter som har størst stillingsbrøk der.

Grete Vidar

Kommuneoverlege, Spesialist i samfunnsmedisin

Sarpsborg kommune, Enhet helse

Tlf: 47453380

© Fastlegeportalen 2015 - 2022