Til fastlegene i Sarpsborg

Etter arrangementet vi hadde på Kalnes i forbindelse med Krafttak mot Kreft, har psykolog Egil Arne Skaun Knuten og jeg samarbeidet litt.  Etter et møte med Mental Helse, har vi bla, etter deres ønske skrevet om psykiske utfordringer ved kreft. ddebc8ab-38fc-42a3-a9fd-ab275fbb7c2c
Jeg vet at dere som jobber med kreftpasienter må ha fokus på den medisinske biten, og jeg er takknemlig for den jobben som blir gjort på den fronten. Det vi har skrevet om, er nok ikke fremmed for dere, men tenker allikevel det kan være greit for dere å se dette perspektivet også. Har tro på at forståelse kan bidra til bedre kommunikasjon mellom pasient og behandler bla. Derfor vil vi gjerne dele dette med dere som jobber med kreft i SØ, håper dere kan videresende til de dere tenker det kan være aktuelt for.

Med vennlig hilsen,

 

Egil Arne Skaun Knudsen og Sandra Shepherd

 

doc icon Psykiske-utfordringer-ved-kreft-30-mai-3.doc

Videresender denne fra Sykehuset Østfold.
Mvh

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

© Fastlegeportalen 2015 - 2022