Spørreundersøkelse helsepersonell

Videresender spørreundersøkelse fra Helsedirektoratet i forhold til gravide og snusbruk. Håper så mange som mulig av dere tar dere tid ( 5 minutter) til å svare. 
Mvh

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

Fra: Øivind Werner Johansen
Sendt: 5. april 2016 07:04
Til: Grete Vidar
Emne: VS: Spørreundersøkelse helsepersonell
Viktighet: Høy

Vennlig hilsen

Øivind Werner Johansen
helsesjef
Enhetsleder helse
Sarpsborg kommune
Telefon 91117148

www.sarpsborg.com

Fra: Postmottak
Sendt: 4. april 2016 12:38
Til: Øivind Werner Johansen; Else-Britt Næss
Emne: VS: Spørreundersøkelse helsepersonell
Viktighet: Høy

Med vennlig hilsen
Postmottak
Sarpsborg kommune
www.sarpsborg.com

Fra: Trykk-Tjenester [mailto:Trykk-Tjenester@helsedir.no] Sendt: 4. april 2016 11:28
Kopi: Anne Kathrine Aambø
Emne: Spørreundersøkelse helsepersonell
Viktighet: Høy

[cid:image002.png@01D072C5.CA41D460] til
landet kommuner.

Denne henvendelsen gjelder jordmødre og fastleger i kommunen.

Helsedirektoratet vil i løpet av våren gjennomføre en informasjonskampanje for å øke kunnskapen i befolkningen om helserisiko for fosteret ved snusing i svangerskapet. I den forbindelse har Helsedirektoratet laget en kort spørreundersøkelse fordi vi trenger mer kunnskap om hvordan jordmødre og fastleger opplever å snakke med gravide om dette. Vi håper kommunen kan videresende denne henvendelsen til riktige instanser.

Det tar kun fem minutter å svare på spørsmålene, og respondentene er selvsagt anonyme. Her er lenke til undersøkelsen:
response.questback.com/sosialoghelsedirektoratet/snusoggraviditet/

Vennlig hilsen
Anne Kathrine Aambø
seniorrådgiver
avdeling befolkningsrettet folkehelsearbeid
Helsedirektoratet
www.helsedirektoratet.nowww.helsenorge.no
doc icon 15-4120-18-Spørreundersøkelse-jordmødre-og-fastleger-14362762_10_0.docx

© Fastlegeportalen 2015 - 2022