Sykehuset Østfold flytter til Kalnes 2. november kl 0800.

Informasjonsbrev til  fastleger-kommuner. Akuttmottaket på Kalnes åpner Mandag 2. nov. 2015 kl 08:00, Det er 45 dager til!

Inneliggende pasienter på SØF flyttes til Kalnes mandag 2. november og tirsdag 3. november. I forbindelse med flyttingen oppfordrer vi alle henvisende leger til å tenke spesielt på om man kan redusere ø.hjelp til akuttmottaket fredag 30. oktober – torsdag 5. november med følgende alternativer: ·

  • Bruke KAD-plassene på Helsehuset Sarpsborg (Kurland) – husk å ringe for å avtale i forkant tlf 474 57 414 ·
  • Romslighet i timeboken – ta mest mulig ø.hjelp slik at ikke pasienten havner på legevakten ·
  • Sikre godt samarbeid med hjemmesykepleien i forbindelse med akutt sykdom og utskrivelse fra sykehus ·

SØ tilbyr:

Tilstrekkelig konsultasjonsmuligheter med spesialist, etablering av ø.hjelp-poliklinikker, økt tilbud om hurtig diagnostisk avklaring før innleggelse på KAD Eventuelle nye telefonnumre til sykehuset for konferanse og innleggelse kommuniseres i godt tid før dette. Vi ser frem til at det nye sykehuset på Kalnes får full drift og imøteser et fortsatt godt samarbeid om pasientene! Infoskriv vedlagt som jeg er takknemlig for at du leser igjennom og gjerne deler med hjelpepersonell. Med ønske om en riktig god helg!

Med vennlig hilsen

Nina C Mikkelsen kommuneoverlege Teamleder forebyggende og kurative tjenester Sarpsborg kommune Tlf. 482 59 986

 

Vedlagt er den første informasjonsbrevet om samarbeid i flytteperioden til kommunehelsetjenesten, fastleger og legevakter. Informasjonen er utarbeidet av kommuner og sykehus i felleskap. Et mer detaljert informasjonsbrev om samarbeidet sendes alle kommuner, fastleger, legevakter og avtalespesialister 15. okt. 2015. Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef Sykehuset Østfold Postboks 300, 1714 Grålum Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et. Tunev.20, Sarpsborg Mob 91 79 41 51 odd.petter.nilsen@so-hf.no<mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no>
doc icon Sykehuset-Østfold-flytter-til-Kalnes-fastleger-kommuner-sept-2015-første-infobrev..docx

© Fastlegeportalen 2015 - 2022