Ekstra beredskap i Sarpsborg i sommer

Til fastleger, turnusleger og leger i familiesenter i Sarpsborg.
Videresender informasjon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, en tematikk   som kan være mer aktuell i forbindelse med sommerferien.
I tillegg vil jeg informere om minoritetsrådgivere i Østfold, de har spesiell kompetanse på området.

* Anita Petersen, Greåker videregående skole (hun er i et vikariat for Kjersti Merete Flor Nielsen som har gått over til stilling i barnevernet i Fredrikstad). Telefon 48 50 81 90, e-post anp@imdi.noanp@imdi.no>
* Edle Fuglset Buer, Mysen videregående skole. Telefon 47 97 63 68 , e-post edlefb@ostfoldfk.noedlefb@ostfoldfk.no>
* Lill Marie Tollerud, Askim ungdomsskole/Askim kommune (Hun har vært med helt siden 2008, men hun skal ha permisjon fra 15. august). Telefon 95 44 85 89, e-post lmt@imdi.nolmt@imdi.no>

Med vennlig hilsen

Grete Vidar
Kommuneoverlege
Spesialist i samfunnsmedisin
Sarpsborg kommune
Enhet helse
Tlf: 47453380

pdf icon 14-04243-3-Scannet-dokument-1947551_1_1.PDF

© Fastlegeportalen 2015 - 2022