Til alle fastleger i Østfold

Har du som fastlege pasienter som ønsker noen å snakke med om sin jobbsituasjon, vurderer de å søke ny jobb, men er usikker på hvilke muligheter de har? Kanskje tenker de på etterutdanning,  omskolering eller vil de tilbake til arbeidslivet etter noen år hjemme?

Karrieresenter Østfold kan ikke gi veisøker raske løsninger, men sammen kan vi se på nye muligheter. Ønsker de å rydde i tankene sine vedrørende jobb- eller utdanningsvalg bidrar vi gjerne som en støttespiller og samtalepartner. Vi kan også, som beskrevet over, være en støtte og pådriver i veisøkers jobbsøkerprosess.

Karrieresenter Østfold tilbyr individuell karriereveiledning og kurs til voksne over 19 år som er bosatt i Østfold.

Arbeidsmarkedet er i stadig endring og det stilles krav til at vi fornyer kunnskap og ferdigheter. Mange vil i løpet av et yrkesliv stå overfor flere veivalg, og noen kan oppleves som utfordrende.

Vi har en grunnleggende tro på at alle mennesker er verdifulle og har mye å bidra med – bare de får muligheten. Er de klar over alle sine styrker? Vi kan bidra med å øke brukernes bevisstgjøring i forhold til hva de vil, hvem de er og hva de kan. Vår oppgave som karriereveiledere er å stimulere til refleksjon om ønsker, verdier, ferdigheter, styrker, motivasjon og muligheter.

Time til veiledning bestilles enklest via vår hjemmeside www.karriereostfold.no

Har dere gått tom for brosjyre/informasjonsmateriale, ønsker dere å vite mer om Karrieresenter Østfold eller ønsker dere kontakt med oss finner du kontaktinformasjon på vår hjemmeside www.karriereostfold.no

© Fastlegeportalen 2015 - 2022