Samarbeidsmøte mellom fastleger og NAV

NAV Sarpsborg inviterer til samarbeidsmøte i NAV Sarpsborg torsdag 01.03.2018 kl.16.30-19.00.
Vi tar imot deg ved hovedinngangen St. Mariegate/Glengsgata. 
Meld deg på til ole-petter.johansen@nav.no

 

Program:

  1. Velkommen v/Jon S. Fredriksen, NAV-leder
  2. Supported Employment og IPS/individuell jobbstøtte v/Marius Kristiansen, NAV Østfold
  3. Informasjon om digital sykemelding. Sykefraværsoppfølgingen digitaliseres stadig, vi informerer om de viktigste endringene v/Erik Kielland, NAV Arbeidslivssenter
  4. Informasjon og erfaringer så langt i NED-prosjektet. Virksomhetsorganisering av sykefraværsoppfølging i Sarpsborg kommune. Hva er bra med dette fokuset? Hvilke innspill har legene til videre arbeid? v/Erik Kielland, NAV Arbeidslivssenter
  5. AAP (arbeidsavklaringspenger) endringer i regelverket fra 01.01.2018 v/Odd Arne Lindstrøm, NAV Sarpsborg og Gunhild Eldnes, NAV Østfold
  6. Status angående 8-ukers krav for aktivitet – hva fungerer og hva kan bli bedre? v/ Linn Aimèe Stangeland, Rådgivende overlege NAV Sarpsborg

Vi serverer kaffe/te og smørbrød.

Vi håper at flest mulig kan delta i møte, og utveksle erfaringer rundt aktuelle temaer.

Fint om du gir en tilbakemelding om du kommer.

Med hilsen
Jon S. Fredriksen
leder  NAV Sarpsborg

© Fastlegeportalen 2015 - 2022