Referat legemøte NAV Sarpsborg 11.04.16

NAV Sarpsborg arrangerte legemøte den 11 april. Vedlagt ligger  presentasjonen som ble brukt, også til orientering for de som ikke var tilstede. 

Noen punkter ble diskutert, her er svar på noen av spørsmålene:

Kommunikasjon

Tilbakemeldingen på legemøte var at det er viktig at vi kommuniserer om våre felles brukere/pasienter.

NAV Sarpsborg har en vakttelefon som kan brukes av fastleger i Sarpsborg hvis det er behov for rask avklaring i akutte saker. Telefon nummeret skal under ingen omstendigheter utgis til din pasient.

Telefon nummer er: 93 27 99 53

Vi oppfordrer samtidig å bruke dialogmeldinger aktivt. Der kan du komme i rask kontakt med aktuell veileder.

Utarbeidelse av legeerklæring

Det kom flere spørsmål knyttet rundt team legeerklæring/uttalelser. Det er ulik praksis på hvorvidt dere som fastleger skriver legeerklæringer og om det skal være en skriftlig anmodning fra NAV eller om dere skriver en uttalelse på bestilling fra pasient.

NAV Sarpsborg vil nå sende skriftlig henvendelse, enten via brev eller dialogmelding når det er behov for legeerklæring eller annen uttalelse. Hvis dette ikke kommer i klar bestilling fra NAV Sarpsborg vil din pasient ha fått et brev fra NAV om hva det er pasienten trenger å innhente i forhold til sin sak.(brukermedvirkning)

Fastlegeportalen

NAV Sarpsborg har som intensjon å publisere aktuelle nyheter på denne kanalen. Det er fortsatt ikke klart når vi kan gjøre dette.

For NAV-leder Jon Stanley Fredriksen

Vennlig hilsen

Sandra Thornquist

Oppfølgings- og kompetanseveileder
NAV Sarpsborg
690 10918 // 40 47 35 29

 sandra.thornquist@nav.no

www.nav.no

pdf icon 20160419-Legemøte-Sarpsborg-110416.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022