Informasjonsbrev – elektronisk versjon

NAV har mottatt flere henvendelser fra fastleger som ønsker en eletronisk versjon av seneste informasjonsbrev om tettere oppfølging av sykmeldte.  Her er brevet som leger kan gi sine pasienter hvis de ønsker.

Det vil nok bli pågang på legekontorene fra sykmeldte som har fått brevet «Melding om midlertidig stans av sykepenger» som følge av at NAV i Østfold nå skjerper vurderingen av aktivitetskravet ved 8 ukers sykefravær.

Kari Edvardsen

Seniorrådgiver // Oppfølging og utvikling

NAV  Østfold

kari.edvardsen@nav.no

© Fastlegeportalen 2015 - 2022