Innføring av Digital sykemelding

Fra 15. januar kan pasienter som har en arbeidsgiver bruke hele den digitale sykmeldingen, inkludert søknaden om sykepenger (del D).  Digital-Sykemelding-2018.docx   
I noen fylker er det allerede innført. Fra 15. januar gjelder det hele landet. 

 

Slik er gangen i den digitale sykmeldingen:

  1. Du sykmelder en pasient og sender sykmeldingen elektronisk til NAV via pasientjournalsystemet.
  2. Pasienten får en SMS eller e-post hvor det står: «Det ligger en melding til deg på nav.no.»
  3. Pasienten logger inn på nav.no og finner sykmeldingen under tjenesten «Ditt sykefravær». Herfra kan pasienten sende sykmeldingen til arbeidsgiveren.
  4. Pasienter som er 100 prosent sykmeldt får et nytt elektronisk varsel fra NAV etter seks ukers sykmelding. Hensikten er å minne pasienten på aktivitetskravet og at dialogen med arbeidsgiveren må opprettholdes eller intensiveres.

Noen pasienter trenger fortsatt papir

Det er fortsatt noen pasienter som vil ha behov for sykmeldingen på papir. Les mer på nav.no.

 

Har du riktig versjon?

Digital sykmelding fungerer for alle leger som har et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ-system) med elektronisk sykmelding og dialogmeldinger til NAV. Er du i tvil, sjekk med din EPJ-leverandør.

 

 

Med vennlig hilsen

Kari Edvardsen
Seniorrådgiver // Oppfølging og utvikling
NAV  Østfold

Digital-Sykemelding-2018.docx 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022