Det er påvist fem tilfeller av en resistent tarmbakterie hos pasienter i døgnområde 8 på Kalnes

– Dette er noe vi tar på største alvor og vi undersøker alle pasienter for å se om flere kan være smittet, sier avdelingssjef Carina Linchausen i kirurgisk avdeling. Bakterien Klebsiella pneumoniae er en bakterie som er en del av en… Les mer

Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 26

november 2021 Innhold: Sak 20-21 Ambulant akutteam DPS – oppfølgingssak Sak 21-21 Evaluering av epikriseprosjektet Sak 22-21 Osteoporosepoliklinikken Sak 23-21 Møtedatoer for Samhandlingsutvalg for fastleger 2022 Sak 24-21 Statistikk for Samhandlingsavvik – orienteringssak Eventuelt – Fastlegekrisen – risikovurdering og tiltaksplan – t.o. Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef Sykehuset Østfold… Les mer

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Ny studie på behandling av kronisk akillessenetendinopati, Nytt faxnummer til avdeling for bildediagnostikk, Elektroniske svar på henvisning, Folkeopplysning mot selvmord Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  ForFastleger_nr6_2021.pdf

Møtereferat fra Samhandlingsutvalg for Fastleger – SUFF- 24

september 2021 Innhold: Sak 13-21 Oppfølging etter operasjon for tykk- og endetarmskreft Sak 14-21 Samhandling om pasienter med KOLS og hjertesvikt Sak 15-21 Ambulant akutteam DPS Sak 16-21 Fastleger til utvalg og faglig arbeid i Helsefellesskapet Sak 17-21 Forslag til tema og program på Vårmøtet 11. og… Les mer

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Helse og arbeid i psykisk helsevern, Studiedeltakere til forskningsprosjektet «ESCAPE TRD-studie»-behandlingsresistent depresjon, Henvisninger til smertepoliklinikken, henvisning til RKE, Rødme og svetteproblematikk, Otoskopi før henvisning for høreapparat, Ledig stilling ØNH, Samarbeidsavtale om LIS3-alm, Helse og arbeid ved fysikalsk medisin og rehabilitering, hjertesviktkurs, Kurs i helsepedagogikk,… Les mer

Ny tjeneste på Helsenorge

Ny tjeneste på Helsenorge.no fra 6.september:  I «For fastleger» nr. 4 i år orienterte vi om en tjeneste hvor pasienten vil kunne se sin henvisningsstatus på helsenorge.no. Alle helseforetak i Helse Sør-Øst setter denne tjenesten i produksjon 2.september. For å være sikre på at tjenesten fungerer bra, har vi sperrefrist på kommunikasjon med pasienter til… Les mer

Presisering Klinikk for kvinne-barn opplever at det er mye usikkerhet i befolkningen og mange som kontakter avdelingen eller sin fastlege vedrørende hvem som skal testes for MRSA etter besøk på fødeavdelingen / Nyfødtintensiv

Presisering Klinikk for kvinne-barn opplever at det er mye usikkerhet i befolkningen og mange som kontakter avdelingen eller sin fastlege vedrørende hvem som skal testes for MRSA etter besøk på fødeavdelingen / Nyfødtintensiv (NFI). De som skal testes for MRSA er kun de som har vært innlagt på NFI fra den 30. juni til den… Les mer

Informasjon fra Barne- og ungdomsklinikken – MRSA utbruddet   Det er et pågående MRSA-utbrudd ved nyfødtintensiv

Smittesporing pågår.  Det er foreløpig påvist MRSA hos 8 pasienter, 3 pårørende og 6 medarbeidere. Det er behov for oppfølging fra fastlege av medarbeiderne i form av sykemelding og resepter til nesesalve.    I tillegg sendes det ut pårørendeorientering … Les mer

Informasjon om nye rutiner til fastleger i Østfold / Vestby

Fra 1 september i år, skal gravide kvinner som trenger å få RhD profylakse i uke 28, få dette utført hos sin fastlege, og ikke på sykehusets poliklinikk. Veiledning i profylaksebruk og dosering iht. veileder i fødselshjelp: https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-gynekologisk-forening/veiledere/veileder-i-fodselshjelp/alloimmunisering-mot-erytrocytt-antigener/ Blodbanken ved sykehuset Østfold vil, i sine svar,… Les mer

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret

Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby Innhold i dette nummeret: Åpningstiden lab i sommer, Henvisningsstatus i helsenorge.no, Sommerstengte avdelinger i SØ, Kurs i demens høsten 2021, Adresser til SØ’s lokale laboratorier, Endrede referanseverdier lab: Seksualhormonbindende globulin, testosteron, nye ref.grenser for jenter / gutter 9-18 år   Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  ForFastleger_nr4_2021.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022