AMK Østfold slås sammen med AMK Oslo den 15. juni

Ambulansetjenesten forblir i Østfold, og vil ikke bli berørt av at AMK  (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) samlokaliseres i Oslo. Sykehusets 23 ambulanser, fordelt på stasjonene i Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Indre Østfold, skal fortsatt bringe østfoldingene trygt fram til sykehus. Befolkningen skal fortsatt ringe 113 slik som før. Kommuner i Østfold skal fortsatt bruke tlf. 69 38 86 00 ved bestilling av ambulanse til vanlige oppdrag eller transportoppdrag (grønn tur/kode3). Fra 15. juni viderekobles det gamle telefonnummeret til AMK Østfold automatisk videre til sentralen i Oslo. Det nye telefonnummeret til AMK Oslo annonseres til høsten. Telefonen vil fortsatt være viderekoblet en stund etter at det nye nummeret er tatt i bruk. Legevaktsentralene følger dagens ordning og prosedyre, ved å bruke dagens hemmelige telefonnummer og hurtigknapp. Ved bestilling av grønne turer/kode3 blir innringeren møtt av en telefonsvarer og noen tastevalg for å komme igjennom. Ved behov for øyeblikkelig hjelp – ring 113! Vi begynner arbeidet med å overføre AMK Østfold til Oslo natt til mandag 15. juni 2015. Fra kl. 08.00 vil den nye sentralen være i drift. Det er viktig at dere ikke sletter nummeret til AMK Østfold (tlf. 69 38 86 00). Dersom vi blir nødt til å foreta en tilbakeføring til AMK Østfold vil dette nummeret bli tatt i bruk igjen. Bakgrunnen for sammenslåingen er den kommende flyttingen av akuttfunksjonen og virksomheten ved Sykehuset Østfold Fredrikstad til Kalnes i november 2015. Sammenslåingen skal gi minst like god kvalitet for pasientene i Østfold. Ved å opprette en felles sentral står man dessuten bedre rustet til å møte nye krav om bemanning og teknologi som mest sannsynlig vil komme i fremtiden.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022