Forsinket svartid på prøver ved avdeling for patologi

Til alle våre rekvirenter:

Pga. økning i prøvevolum og og andre uforutsette hendelser må vi dessverre beregne økt svartid på prøvene.

 

På histologiske prøver er svartiden på nåværende tidspunkt ca. 9 uker.
Prøver relatert til kreft/mistanke om kreft prioriteres og har normalt kortere svartider.

For cytologiske cervixprøver er svartiden ca. 3 uker.

Vi ber om merking av prøver med «cito» ikke misbrukes.
Kryss av for cito når dette er nødvendig.

Vi beklager meget den ulempe dette medfører.

Med vennlig hilsen

Lotte Gundersen
avdelingssjef

© Fastlegeportalen 2015 - 2022