Anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) har utarbeidet «Anbefalte analyser» for en del kliniske problemstillinger i allmennpraksis. Dette er en del av Noklus sitt arbeid med å kvalitetssikre rett rekvirering av laboratorietjenester. Anbefalingene er basert på nasjonale retningslinjer der slike fins, men tilpasset primærhelsetjenestens behov.

De har vært på ekstern høring, blant annet til Legeforeningen. Anbefalingene er ment å være et hjelpemiddel for å minne om hvilke analyser som ikke bør utelates ved en gitt klinisk problemstilling og skal være et rasjonelt og nøkternt sted å starte i primærhelsetjenesten.

Tilbakemeldinger fra allmennlegene viser at de ser på anbefalingene som nyttig og ønsker seg flere. Dette har Noklus tatt til etterretning, og flere anbefalinger vil bli publisert i løpet av 2020.

Anbefalte analyser

(Kfr. lokalt lab for indikasjon)

 • Anti-Cardiolipin IgG
 • Anti-Cardiolipin IgM
 • Anti-B2 Glycoprotein I IgG
 • Anti-B2 Glycoprotein I IgM
 • Lupus Antikoagulant
 • Hb (Hemoglobin)
 • LPK (Leukocytter)
 • Diff (Diff. telling)
 • Trombocytter
 • APTT
 • PT-INR
 • Fibrinogen
 • Hb (Hemoglobin)
 • LPK (Leukocytter)
 • HbA1c
 • Ca++ (Kalsium)
 • Albumin
 • Na+ (Natrium)
 • K+ (Kalium)
 • Krea (Kreatinin / eGFR)
 • ALAT
 • Vit-B12 (Kobalamin)
 • Vit-B9 (Folat)
 • Ferritin
 • TSH
 • CRP
 • HbA1c
 • Krea (Kreatinin / eGFR)
 • Kolesterol, total
 • HDL-kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • TG (Triglyserider)
 • uAKR (Urin-Albumin/kreatinin ratio)
 • Hb (Hemoglobin)
 • HbA1c
 • Kolesterol, total
 • LDL-kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • TG (Triglyserider)
 • Na+ (Natrium)
 • K+ (Kalium)
 • Krea (Kreatinin / eGFR)
 • TSH
 • UAKR (Urin-Albumin/kreatinin ratio)
 • Hb (Hemoglobin)
 • Kolesterol, total
 • LDL-kolesterol
 • Na+ (Natrium)
 • K+ (Kalium)
 • Krea (Kreatinin / eGFR)
 • uAKR (Urin-Albumin/kreatinin ratio)
 • HbA1c
 • Kolesterol, total
 • HDL-kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • TG (Triglyserider)
 • TSH
 • ALAT
(lav pre-test sannsynlighet for alvorlig sykdom)

 • Hb (Hemoblogin)
 • LPK (Leukocytter)
 • HbA1c
 • Vit-B12 (Kobalamin)
 • Ferritin
 • TSH
(Kfr. lokalt laboratorium)

 • Anti-Cardiolipin IgG
 • Anti-Cardiolipin IgM
 • Anti-B2 Glycoprotein I IgG
 • Anti-B2 Glycoprotein I IgM
 • Lupus Antikoagulant
 • Antitrombin
 • Protein C
 • Protein S, fritt
 • Protrombinmutasjon
 • Faktor V leidenmutasjon

Anbefalingene fins per i dag på Noklus hjemmeside (www.noklus.no) og i Norsk elektronisk legehåndbok (NEL). Enkelte laboratorier har også lagt inn anbefalingene i sine elektroniske rekvireringssystemer.

Tilbakemeldingene viser at dette er noe allmennlegene i stor grad ønsker seg for å ha anbefalingene enkelt tilgjengelig i en travel hverdag.

Ta gjerne kontakt ved behov for mer informasjon: mettect@noklus.no

På forhånd takk for hjelpen!

Med vennlig hilsen
Sverre Sandberg Noklus, Leder Noklus  og 
Mette C Tollånes, Overlege Noklus

 Noklus_anbefalte_analyser_281118

© Fastlegeportalen 2015 - 2022