Oversikt over kapasitet i Sykehuset Østfold – siste endring: 2.6.20

På grunn av pandemi må mange av våre avdelinger og fagområder omdisponere ressurser for endrede oppgaver (slik alle andre må gjøre). Her finner du det som gjelder til en hver og for hver avdeling. 

 

Somatiske avdelinger 

 

Fagområde Avdeling (inkl. lenke til henvisningsmal) Informasjon  lenke Sist oppdatert
Medisin Endokrinologi Normal drift    
Medisin Gastroenterologi Normal drift    
Medisin Geriatri Normal drift    
Medisin Infeksjoner Normal drift    
Medisin Kardiologi Normal drift    
Medisin Lungemedisin Normal drift    
Medisin Nyremedisin Normal drift    
Kirurgi Barnekirurgi Normal drift    
Kirurgi Bryst- og Endokrinkirurgi Normal drift    
Kirurgi Gastrokirurgi Normal drift    
Kirurgi Karkirurgi Normal drift    
Kirurgi Kjevekirurgi Normal drift    
Kirurgi Nevrokirurgi Normal drift    
Kirurgi Ortopedisk kirurgi Normal drift    
Kirurgi Plastikkirurgi Normal drift    
Kirurgi Smerteklinikken Normal drift    
Kirurgi Thorakskirurgi Normal drift    
Kirurgi Urologi Normal drift    
Kreft Blodsykdommer Normal drift    
Kreft Onkologi Normal drift    
Gynekologi Gynekologi Normal drift    
Barn Pediatri Normal drift l  
Nevrologi Nevrologi Normal drift    
Revmatologi Revmatologi Normal drift    
Fys. med Fys. med. og Rehabiliteirng Normal drift    
ØNH ØNH Normal drift    
Øye Øye Normal drift    

 

—- 


Psykisk helsevern og rus

Fagområde Kort info lenke Sist oppdatert
BUP uendret    
DPS – Voksen uendret    
Habilitering- Barn uendret    
Habilitering- Voksen uendret    
TSB / Rusbehandling uendret    

 


© Fastlegeportalen 2015 - 2022