Cytologi og HPV-test hos tidl. behandlede pasienter

Nye retningslinjer for kontroll med cytologi og HPV-test etter behandling for premaligne lidelser i cervix fra 1. januar 2016 . Se eksempel her. 

Senter for laboratoriemedisin, ved seksjon for patologi, ønsker å informere om at vi fra 1. januar 2016 innførte de nye retningslinjene for HPV-test og cytologi ved oppfølging etter behandling av premaligne lidelser i cervix.

  • Under feltet «Kliniske opplysninger» skal det angis på cytologiremissen at det ønskes HPV-test som kontroll etter behandling (med dato)
  • Under «Gynekologisk materiale» må det krysses av for «HPV»
  • Under «Tidligere gynekologisk behandling» må det krysses av for enten: Konisering/Cervixamputasjon elle Total Hysterektomi

Vi vil samtidig minne om at seksjon for patologi fra 19.10.15 har tatt i bruk SurePath prøvetakingsmedium til sine cytologi-prøver.


Andre Skjema

pdf icon 100023-SØ-109099-Medisinsk-biokjemi-samlet-etiketter.pdf
pdf icon 100476-SØ-109127-Mikrobiologi-oktober-2015.pdf
pdf icon SØ-109125-Lab-rekv-allergitesting_v2-0_19422_2015-08-28_godkjent.pdf
pdf icon SØ-109128-Lab-rekv-histologi-v2-0-2015-05-28.pdf
pdf icon SØ-109151-Lab-rekv-cytologi-NY-Verson1_48731.pdf
pdf icon SØ-109165-Lab-rekv-svangerskap-NY_v1-0_6318_2015_10_06_godkjent.pdf
pdf icon SØ-109126-Lab-rekv-rusmiddelanalyse_v4-0_62314_2015-09-18_godkjent.pdf
pdf icon Lab-rekv-Obduksjon-2015-03-05.pdf

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022