Viktig vedr. adressering av henvisninger til SØ.

Fra 1. mai 2019 fjernes tjenesten som heter Indremedisin (her-ID 92944) ved Sykehuset Østfold, og sykehuset henstiller til å benytte tjenester som er spesifikke på fagområder.

Dere vil oppleve å få negativ applikasjonskvittering ved forsøk på å adressere til denne tjenesten etter 1. mai 2019. Dersom tjenesten/adressen er lagret som «favoritt» i eget fagsystem så må denne fjernes fra denne listen.

Ved spørsmål knyttet til dette så er det bare å ta kontakt med meg.

MVH
Jon-Espen Sjøstrøm
Spesialrådgiver samhandling
Emeldingsansvarlig | Prosjektleder DIGSAM
Samhandlingsavdelingen SØ

Tlf. 469 57 693

© Fastlegeportalen 2015 - 2022