Sykehuset Østfold har pr 1. mai 2020 registrert rundt 14000 screeningprøver etter oppstart 27 mai 2019, og vil innen 1. september 2020 har analysert nærmere 20000 prøver randomisert. De foreløpige resultatene er som forventet; HPV-positiviteten er på 5,7% og fordeling av cytologi-diagnosene blant de HPV-positive er tilsvarende prøvefylkene. Kreftregisteret anbefaler derfor at Sykehuset Østfold starter med 100% HPV-screening 1. september 2020 av kvinner mellom 34 og 69 år bosatt i Østfold og Vestby.

 

Det er ingen endring i prøvetaking.

 

Med vennlig hilsen

Senter for laboratoriemedisin

Sykehuset Østfold

© Fastlegeportalen 2015 - 2022