Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Intern omlegging av ø.hjelp innenfor psykisk helsevern for voksne, Endret referanseverdi FT3, Papirsvarrapport medisinsk biokjemi, ACT-team Indre Østfold, Øyeavdelingen har gjort avtale med private aktører, Akuttmedisinkurs, Vårmøtet 2020

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 

pdf icon ForFastleger_nr1_2020.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022