Den nyeste utgaven av For Fastleger finner dere nedenfor.

Der kan man lese om bl.a. AntiD-vaksine til RhD-negative, tidlig oppdagelse og behandling av sepsis, MRSA, tolkebehov i henvisning til sykehuset, innlogging i fastlegeportalen, faste medisiner til akuttmottaket, hastegrad på ø-hjelpshenvisninger, korrekt informasjon i NHN-adresseregister m.m.

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et. Tunev.20, Sarpsborg Mob 91 79 41 51
odd.petter.nilsen@so-hf.no<mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no>

pdf icon ForFastleger_nr1_2017.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022