Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby

Innhold i dette nummeret: Informasjon om Ambulant Akutteam (ATT), Behandling ved kronisk hodepine, pasienter med smerter i rygg, bekken og hofter, Akutt behandling ved hjerneslag: Hva er nytt?, Utvidelse av rusmiddel analyse, Vårmøtet avlyst

Odd Petter Nilsen

Samhandlingssjef 

pdf icon ForFastleger_nr1_2022.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022