Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby

Innhold i dette nummeret: Utfasing av IHR, Endringer i overføring av mikrobiologiske prøvesvar, Forum for sykehjemsmedisin, Kurs for personer med hjertesvikt og deres pårørende,  Vårmøtet avlyst

Odd Petter Nilsen 
Samhandlingssjef 

ForFastleger_nr2_2022.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022