Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby

Innhold i dette nummeret: Thoracale aorta-aneurismer (TAA), veilederkurs for leger og ALIS, informasjon  fra Senter for laboratoriemedisin om: P-transferrinmetning, eGFR, TSH, Abumin, HcG i serum og antistoff-testing for covid -19 , ferieavvikling i SØ, henvisning til bildediagnostikk, Quetenza-oppdatering, Parafimose

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022