Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby

Innhold i dette nummeret: Kunne din pasient være aktuell for utprøving av MDMA mot depresjon?, Konferering med urologisk seksjon – skriftlig og muntlig,Ny versjon av PCR-analyse for påvisning av luftveisvirus, Åpningstider poliklinisk prøvetaking påsken 2022, Podkast Folk & fag, Pasienter som henvises for ADHD, Forum for sykehjemsmedisin.

Odd Petter Nilsen

Samhandlingssjef 

ForFastleger_nr3_2022.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022