Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Robotkirurgi på SØ, Aclasta-behandling, lokal prosedyre for Polymyalgia Revmatica, Endringer i cervix-screeningen, Noklus’ e-læringskurs om laboratorieprøver ved covid-19, Endringer i satsene for selvbetalende pasienter, Veilederkurs for leger og ALIS

Odd Petter Nilsen 
Samhandlingssjef SØ

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022