Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og VestbyInnhold i dette nummeret: Tarmscreeening av 55-åringer, SUFF-referat, Ny rutine for ambulansebestilling AMK, Nytt tlf-nr innleggelsestelefon fødende, Utvidet åpningstid konfereringstelefon hjerte, Henvisning til bildediagnostikk, Åpningstider lab i sommer, Pasientforløp akutt rygg, Diagnostikk apekoppvirus lab.

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 

ForFastleger_nr4_2022.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022