Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Helsehjelp til pasienter som ikke bor i Norge, Fagbibliotek i Fastlegeportalen, Ny konfereringstelefon barn og ungdom (somatikk), Nytt fra senter for laboratoriemedisin, E-henvisning til BUP, Ny avtalespesialist i kardiologi, INR-hjemmemåling

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 

pdf icon ForFastleger_nr5_2019.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022