Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Helse og arbeid i psykisk helsevern, Studiedeltakere til forskningsprosjektet «ESCAPE TRD-studie»-behandlingsresistent depresjon, Henvisninger til smertepoliklinikken, henvisning til RKE, Rødme og svetteproblematikk, Otoskopi før henvisning for høreapparat, Ledig stilling ØNH, Samarbeidsavtale om LIS3-alm, Helse og arbeid ved fysikalsk medisin og rehabilitering, hjertesviktkurs, Kurs i helsepedagogikk, Seminar for pårørende til personer med psykoselidelser, Kurs Helse og Arbeid

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef SØ

pdf icon ForFastleger_nr5_2021.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022