Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Dialogmeldinger lege til lege, Anabole steroider kan rekvireres fra lab, henvis isjiaspasienter til NIS-studien, Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi, behandlingstilbud for militære veteraner, har pasienten fått beskjed om påvist MRSA, VRE og ESBL?, CT-kapasitet på Kalnes, Lungerehabilitering i SØ

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 

pdf icon ForFastleger_nr6_2019.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022