Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby.

Innhold i dette nummeret:

  • Bakteriologisk dyrkning fra nasofarynx ved øvre luftveisinfeksjoner hos barn,
  • Sykehustjeneste for LIS3-alm,
  • Ny analyse – aktiv B12 (Holotranskobalamin),
  • Papirrekvisisjon til bildediagnostikk?,
  • NIPT og tidlig ultralyd >35 år

Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef

ForFastleger_nr7_2021

© Fastlegeportalen 2015 - 2022