Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Pakkeforløp gynekologisk poliklinikk, jerninfusjon ved poliklinikken i Moss, ø.hjelpshenvisninger radiologi, umerkede prøvebeholdere laboratoriet, åpningstiden utestasjoner i julen, nye navn på avdelinger og seksjoner inne rus- og og avhengighetsbehandling 

 

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef Sykehuset Østfold

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022