Informasjonsbrev til fastleger

Innhold i For Fastleger_nr 2-2018:  Kort ventetid for CPAP-tilpasning, tilgang til NAV-leger i fastlegeportalen. Temakonferanse om tuberkulose, er du oppdatert på NHN-adresseregister?, Informasjon om Døgnenhet for kognitiv gruppebehandling, endringer i nasjonalt laboratoriekodeverk. 

 

 

Odd Petter Nilsen

Samhandlingssjef 

Sykehuset Østfold

Mob 91 79 41 51

 

For Fastleger_nr 2-2018.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022