Nyhetsbrev til fastleger

Seneste utgave av nyhetsbrevet fra sykehuset til fastlegene ligger vedlagt nedenfor. Her er informasjon om bl.a. dokumentasjon ved henting i ambulanse, kreatinin og e-GFR ved CT, transport til HP-dyrkning. 

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef
Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et.
Tunev.20, Sarpsborg

Mob 91 79 41 51
odd.petter.nilsen@so-hf.no<mailto:odd.petter.nilsen@so-hf.no>
pdf icon ForFastleger_nr3_2017.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022