For fastleger 2015- nr 4

For Fastleger  2015-4 er klar.  Bland rubrikker i denne nummer er Migrasjonsprosjektet kvinner og overvekt, Pasientforløp svangerskap, fødsel og barsel  samt noen tips om Henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

For Fastleger 2015 – 5 kommer i september.

© Fastlegeportalen 2015 - 2022