Nyhetsbrev for fastleger i Østfold

Innhold i dette nummeret: Fredrikstad DPS med nytt behandlingstilbud for pasienter som trenger et stabiliserende korttidstilbud, Ambulant team, kriseintervenering og oppfølging ved DPS Nordre Østfold/Moss

Odd Petter Nilsen Samhandlingssjef  Sykehuset Østfold

ForFastleger_nr4_2018.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022