Nyhetsbrev for fastleger i Østfold og Vestby
Innhold i dette nummeret: Henvisning til smertepoliklinikken, henvisning til infertilitetsutredning, pakkeforløp psykisk helse og rus, ventetid og ny injeksjonsklinikk øyeavdeling, mangel på Asastantin, melde avvik på «Anbefalinger om samarbeid»

 

Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef 
Sykehuset Østfold

pdf icon ForFastleger_nr4_2019.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022