Nytt informasjonsbrev til fastlegene

Innhold: Ultralyd til gravide, Nye retningslinjer for RH-D profylakse, overvektige gravide, hørselstest og tilpasning av høreapparat, kontaktlegeordningen. IHR, førerkort og lungemedisin, kurs, mammografi  
Odd Petter Nilsen
Samhandlingssjef Sykehuset Østfold
Postboks 300, 1714 Grålum
Besøksadresse: Tuneteknikeren 3. et. Tunev.20, Sarpsborg
Mob 91 79 41 51 odd.petter.nilsen@so-hf.no 

pdf icon ForFastleger_nr6_2016.pdf

© Fastlegeportalen 2015 - 2022