Til fastleger

For å sikre at ø-hjelpasienter som skal til bildediagnostisk undersøkelse får rett oppfølging før, under og etter undersøkelsen, er avdeling for bildediagnostikk avhengig av at fastlegene henviser disse pasientene til rett sted. Her får du mer informasjon om hva fastleger skal gjøre når dere henviser ø-hjelpspasienter til avdeling for bildediagnostikk på Sykehuset Østfold.

Pasienter som skal til konvensjonell røntgenundersøkelse

  • I henvisningen må fastlegen opplyse om hva som er planlagt etter at undersøkelsen er utført, også dersom vi ikke påviser patologi
  • Pasienter som sendes i ambulanse, skal henvises til Kalnes. Fastlegen må først ringe avdelingen på tlf. 960 90 944 for å varsle at pasienten kommer
  • Alle pasienter som skal til røntgen columna og bekken/ hofter skal alltid henvises til Kalnes. Fastlegen må ringe avdelingen på tlf. 960 90 944 for å varsle at pasienten kommer
  • Øvrige pasienter som ikke sendes i ambulanse, kan henvises til alle sykehus (Kalnes, Moss, Askim, Halden)
  • Før pasienter henvises til Askim og Halden må fastlegen ringe på forhånd for å høre om det er ledig kapasitet. Telefonnummer Askim: 69865160 telefonnummer Halden: 69865020

Pasienter som skal til ultralyd og CT

  • Fastlegen må henvise pasienten til akuttmottaket
  • Vanligvis vil dette dreie seg om alvorlige tilstander som trenger utredning utover bildediagnostikk. Vi skal vurdere bildene fortløpende. Ved negativt funn sendes pasienten hjem, eller tilbake til henvisende lege dersom det er avtalt.

 

© Fastlegeportalen 2015 - 2022